Вільна людина у вільній країні!

МЕМОРАНДУМ МАЙДАНУ
Чергові задачі Помаранчевої Революції

 

Помаранчева революція підвела риску під постсовєцьким етапом розвитку України.
У грудні минулого року український народ, вірний ідеалам правди, свободи та справедливості, здійснив, у відповідності до ст.5 Конституції, владу, безпосередньо, зробивши те, що за Конституцією мала зробити держава, – забезпечив і захистив права та свободи людей. Виконавши свою історичну місію, народ пішов з майданів з надією, що новий Президент, новий Уряд у своїй щоденній праці керуватимуться національними інтересами та правом, принципами поваги, довіри й солідарності, що склали основу духу Помаранчевого Майдану.
Проте політики й урядовці, що посіли верхні щаблі влади, поступово повернулися до звичних методів роботи: бажання отримати все більше і більше влади та конвертувати владу у надприбутки, контролювати все більше і більше ресурсів стали домінантою поведінки вчорашніх героїв Помаранчевого Майдану. До влади прийшли нові люди, але сутність влади залишилася старою. Замість діалогу з суспільством влада, за старою звичкою, практикує обіцянки, піар і маніпуляції суспільною свідомістю. Суспільство на це відповідає зневірою й апатією. Ці тенденції є надзвичайно загрозливими для подальшої долі України.
Для подолання цієї загрози необхідно здійснити конституційну революцію у двох напрямах – формальному і ідеологічному.
Перший напрям передбачає внесення до Конституції системних змін, спрямованих на посилення ґарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина, ґарантій реального народовладдя та забезпечення ефективності функціонування державного механізму, його прозорості і стійкості до різноманітних «кризових чинників». «Ручне керування» й особистісний чинник мають поступитися ефективній законній процедурі. В основі такого механізму має бути відповідальність влади перед суспільством і верховенство права.
Другий напрям – це «революція в собі», котра полягає в докорінній зміні суспільної свідомости у системі взаємовідносин «суспільство – влада» і подолання правового нігілізму політиків і державних посадовців. Замість принципу «влада контролює суспільство» утвердити принцип «суспільство контролює владу».
Але простої декларації про зміну принципів недостатньо.
Необхідно зруйнувати ті державні структури, ті механізми, призначенням яких є практична реалізація принципу «держава контролює суспільство», та замінити їх такими державними структурами, такими механізмами, що реалізують принцип «суспільство контролює владу». Необхідно ліквідувати «п'яті колеса» та «ґравітаційні центри корупції» у державному механізмі за принципом: «ліквідація недієздатних структур, але збереження їх суспільно-корисних функцій».
Сукупність практичних кроків, що покликані зреалізувати принцип «суспільство контролює владу», складає чергові задачі Помаранчевої революції.
Цими задачами є:


Розділ І. Права людини

1). Запровадження інституту виборних реґіональних уповноважених із прав людини.
2). Запровадження інституту прямої законодавчої ініціативи громадян.
3). Конституційне закріплення права громадян України на повстання у випадку узурпації державної влади чи системного невиконання державою своїх конституційних обов'язків.
4). Внесення до Конституції України наступних принципів: «Громадянинові дозволено все, що прямо не заборонено Конституцією та законами України» та «Державі та органам місцевого самоврядування заборонено все, що прямо не дозволено Конституцією та законами України.»


Розділ ІІ. Правосуддя
1). Створення дієвого організаційно-правового механізму доступу громадян до правосуддя.
2). Запровадження ефективної системи прямого звернення громадян до Конституційного суду, запровадження публічного конкурсу на посади суддів Конституційного суду.
3). Створення реґіональних палат Конституційного суду.
4). Ліквідація практики застосування державними контролюючими органами майнових санкцій у позасудовому порядку.
5). Запровадження обов'язкової фіксації всіх судових процесів технічними засобами.
6). Скасування недоторканості депутатів всіх рівнів.
7). Запровадження суду присяжних.
8). Впровадження суддівського самоврядування.
9). Запровадження адміністративної та фінансової незалежності судової влади.
Розділ ІІІ. Соціальна та гуманітарна сфери
1). Ліквідація «природних» монополій у галузі надання комунальних послуг і послуг зв'язку.
2). Запровадження страхової медицини.
3). Запровадження ґарантій академічної свободи вищих навчальних закладів.
4). Забезпечення практичної рівності державних і недержавних шкіл.
5). Ліквідація Міністерства транспорту та зв'язку. Створення Міністерства транспорту. Створення Державного комітету з питань зв'язку та інформатизації.
6). Ліквідація державного телебачення та радіо. Ліквідація Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Створення суспільного радіо та суспільного телебачення.
7). Створення державної системи оприлюднення повного ланцюга власників всіх зареєстрованих засобів масової інформації.
8). Ліквідація міністерства культури та туризму. Створення Держкомітету з підтримки музеїв, бібліотек та народних ремесел. Створення Державної аґенції з питань туризму.


Розділ IV. Місцеве самоврядування
1). Запровадження електронної системи оприлюднення нормативно-правових актів, повних текстів бюджетів, вичерпних відомостей про комунальне майно місцевих громад і тендерні закупівлі всіх органів місцевого самоврядування.
2). Створення державної системи обов'язкового оприлюднення планів забудови територій населених пунктів і заявок на землевідвід.
3). Створення дієвого механізму урахування громадської думки при прийнятті рішень про забудову та реконструкцію територій населених пунктів.
4). Створення дієвого механізму дострокового припинення повноважень голів місцевих громад.
5). Запровадження референдумів із дострокового припинення повноважень місцевих рад.
Розділ V. Державне управління
1). Створення державної системи оприлюднення нормативно-правових актів, бюджетів, штатних розписів усіх держустанов.
2). Створення державної системи оприлюднення майнових даних державних службовців.
3). Створення системи обов'язкових конкурсів на заміщення всіх посад у державному управлінні.
4). Створення системи відповідальності державних службовців за дії або бездіяльність, що спричиняють знищення або спотворення інформації державних установ.
5). Забезпечення неухильного дотримання ієрархії нормативно-правових актів, запровадження кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що суперечать Конституції чи законам.


Розділ VІ. Національна безпека
1). Забезпечення доступу до всіх архівів ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
2). Ліквідація СБУ та створення окремих спецслужб європейського зразка.
3). Створення Національного бюро розслідувань.
4). Ліквідація прокуратури. Передача функцій підтримки державного звинувачення та представлення інтересів держави у суді підрозділу Міністерства юстиції.
5). Ліквідація міліції, створення поліції європейського зразка.
6). Ліквідація загальної військової повинності. Створення професійної армії європейського зразка.
Розділ VІІ. Гроші
1). Конституційне закріплення права мінімізувати податки.
2). Скасування Господарського кодексу України.
3). Ліквідація податкової міліції.
4). Скасування ПДВ.
5). Запровадження дієвого «єдиного реєстраційного вікна» для підприємців.
6). Запровадження єдиного соціального збору.
7). Запровадження неоподатковуваності добровільних внесків і пожертв на культуру, мистецтва, науку, освіту й громадську діяльність.
8). Припинення формування Державного бюджету за рахунок продажу державного майна.
9). Віднесення функції адміністрування податків до обов'язків держави, а не платників податків.
Заключні положення
Цей Меморандум містить перелік першочергових задач, вирішення яких забезпечить необхідний і незворотний поступ у розбудові громадянського суспільства в Україні разом з остаточним утвердженням демократичних засад побудови та функціонування нашої держави. Реалізація Меморандуму утвердить механізм суспільного діалогу, як єдино можливу форму комунікацій в системі «суспільство – влада» і у такий спосіб започаткує процес створення нової Конституції України.
Кожну з задач сформульовано у такий спосіб, що дозволяє просту перевірку, чи виконано ту задачу, а чи ні.
Меморандум є відкритий для широкого публічного обговорення, деталізації його положень і створення проектів їхньої реалізації.
Меморандум є відкритий для змін і доповнень, що можуть бути спричинені або обумовлені діями влади та політикуму, що спричинятимуть порушення або обмеження прав і свобод людини і громадянина та внаслідок суспільного обговорення.
Порядок внесення змін і доповнень, обговорення Меморандуму та актуальна версія Меморандуму – в мережі Інтернет за адресою http://maidan.org.ua/go/memo

http://maidan.org.ua/news/index.php3?bn=
maidan_memo&key=1127062390&action=view

Склад ініціятивної ґрупи з підготовки тексту Меморандуму Майдану: Олександр Богомолов, Анатолій Бондаренко, Олексій Бондаренко, Віктор Гарбар, Сергій Данилов, Євген Захаров, Наталка Зубар, Андрій Ігнатов, Олександр Логвинов, Володимир Мартинюк, Генадій Миропольський, Мар'яна Сварник, Олександр Северин, Ігор Семиволос.

Питання та відповіді про Меморандум Майдану
http://maidan.org.ua/news/index.php3?bn=maidan_memo&key=1126997930&action=view

До головної сторінки
Контакт
Copyright FORUMN © 2004-2005 // Дізайн та підтримка- О. З.