:: Засновники
:: «Джерела толерантності»
:: Архів
:: Контакт

 

 

 

 

Круглий стіл «Цивілізаційні ідентичності в реґіонах України: відмінності та проблеми їхнього подолання»

Олександр Майборода,
заступник директора ІІПЕД НАНУ, доктор історичних наук, професор

Ми сподіваємося, що сьогоднішня розмова буде корисною, хоча ми не маємо на увазі ухвалення резолюції чи пропозицій для органів влади ...

Йосиф Зісельс, голова Вааду України, виконавчий віце-президент Конґресу національних громад України

Коли йдеться про ті аспекти ідентичності, які хотіли б сьогодні обговорити, мусимо обмежувати себе, оскільки ідентичність, як сума ознак, за якими індивід чи група індивідів виокремлює себе серед інших або за якими інші громадяни виокремлюють цю групу серед інших груп...

Юлія Зерній, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Останніми роками дискусія навколо цивілізаційного розлому на теренах України актуалізувалась і найпомітніше в інтелектуальному середовищі. Спрощений погляд на дуалізм ідентифікації українців, який пояснює його природу винятково політичними маніпуляціями, вичерпує себе

Олександр Пасхавер, керівник Центру економічного розвитку, радник Президента України з економічних питань

У Судаку (АР Крим) сталася сутичка між представниками правоохоронних органів і кримськими татарами, які перекрили рух на трасі, що з'єднує Сімферополь із Південним берегом Криму, в ході проведення протестної акціїі

Людмила Рязанова, канд. філософ. наук, ст. науковий співробітник Ін-ту соціології НАНУ

Вопрос о возможной консолидации украинского общества вокруг Единой Поместной Православной Церкви, на основе христианских ценностей вызывает особый интерес, ибо нынешние политические элиты не могут предложить объединяющие нацию ценности

Катерина Іващенко, кандидат історичних наук, Інститут соціології НАН України

Мне кажется, что в контексте нашей встречи было бы принципиально важно ответить на вопрос, насколько правомерна такая постановка проблемы – «цивилизационные идентичности в регионах Украины» – или все же речь может идти только о пространственных идентичностях

Анатолій Єрмоленко, доктор філософських наук, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАНУ

Я би хотів продовжити думку, яка щойно пролунала, про те, наскільки коректно вживати щодо різних регіонів України термін «цивілізаційна ідентичність», вважаючи, що ми маємо кілька «цивілізаційних ідентичностей»

Анатолій Подольский, кандидат історичних наук, керівник Українського Центру вивчення історії Голокосту

Ідентифікуючи себе громадянами України, молоді люди, починаючи думати, читати і бачити, спостерігають не тільки подвійні стандарти, вони бачать злочинну політику держави, відсутність протекціонізму з боку держави. Державні інституції мусять працювати на громадянина, проте ми маємо, на жаль, інший приклад. Людина, якій 17 років, питає, як може людина з кримінальним минулим бути головою уряду...

Сергій Кримський, доктор філософських наук, Інститут філософії НАНУ

Дело в том, что сейчас основной конфликт в Украине – это конфликт между психологией индустриальной цивилизации и нарождающейся постиндустриальной цивилизацией. Наведу пример. Вот, скажем, господин Азаров непрерывно говорит «Экономика, экономика, экономика…» Да нигде в развитом обществе сейчас об этом не говорят. Сейчас говорят не об экономике, а о факторах, порождающих экономику

Ігор Туров, кандидат історичних наук

Украине на сегодняшний день существует как бы три макроцивилизации. Некая макроцивилизация, ориентированная на украинские культурные ценности, макроцивилизация, ориентированная скорее на российские, и третья, нейтральная и к конфессиональным вопросам и даже к вопросам национальной ориентации

Валерій Хмелько, доктор філософських наук, Київський міжнародний інститут соціології

Культура, оскільки вона має етнічну основу, у нас, на жаль, реально є не інтеґратором, а диференціатором тих соціальних орієнтацій, які спливають під час зіткнення геополітичних чи культурно-етнічних позицій, і політики це використовують

Олександр Стегній, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор Центру соціальних і політичних досліджень «Соціс»

Я є оптимістом, оскільки, власне кажучи, капітал, який стоїть за головними політичними гравцями, безумовно зацікавлений в єдиній державі. Самі політики, між якими сьогодні точиться боротьба за владу, також зацікавлені в цьому, оскільки бажають бути представниками єдиної держави. Тому ці відмінності експлуатуються і конвертуються у політичні дивіденди саме в межах певної критичної точки, яку вони самі й визначають

Вікторія Середа, кандидат соціологічних наук, асистент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету ім. І. Франка

У нашій дискусії, якщо ми говоримо чи про східно- чи західноукраїнську або російську орієнтацію, слід наголосити, що всі вони мають європейську орієнтацію. Питання тільки у тому, що розуміється під європейськістю. Що таке приналежність до Європи? Вона може описуватися різними категоріями

Роман Спектор, кандидат психологічних наук, керівник інформаційного департаменту Євроазіатського єврейського конґресу, Росія, Москва

Там и тогда, где и когда случается навязывание той или иной модели, будь-то христианская, мусульманская – все это уже покрыто не столько пылью, сколько насильственным прахом истории, поскольку попытки навязать ту или иную ценность, ту или иную идентичность всегда заканчивалась гибелью кого-то из несогласных

Віталій Нахманович, зав. відділу Музею історії м. Києва, відповідальний секретар Громадського комітету «Бабин Яр»

... Подолати цивілізаційні відмінності взагалі неможливо. Так звані загальнолюдські цінності або загальний прогрес – це історичні фікції, які використовують свідомо або несвідомо, але вони не є об'єктивною реальністю. І тому кожна цивілізація є самодостатньою як цінність для тих, хто до неї належить або кому вона подобається

В'ячеслав Лихачов, член Генеральної ради Євроазіатського єврейського конґресу, відповідальний секретар «Евроазиатского еврейского ежегодника»

Именно граница Западной Римской империи (после разделения государства) для меня является исторической границей европейской цивилизации. Определение цивилизации, лежащей на восток от европейской, как евразийской, мне, в отличие от некоторых участников дискуссии, представляется достаточно удачным

Леонід Фінберґ, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства

Мені здається, що в Україні сьогодні не накопичилися такі критичні соціальні конфлікти, що, як ми знаємо, часто бувають каталізаторами всіх суперечностей. Ми не маємо груп населення, які дуже аґресивно налаштовані щодо влади...

Copyright Форум Націй © 2004-2008
Дизайн та підтримка- О. З.